Holosight
2008. October 20.
Tudva lévő, megfellebezhetetlen igazság, hogy a Magyar íjászkultúra indokolt gyanakvással tekint minden olyan íjra szerelt eszközre melyben elektromos rendszer egzisztál. Nem érzi helyénvalónak, hogy egy olyan nemes, õsi fegyveren mint amilyen az íj, ilyenek forduljanak elõ. Azt pedig végképp abszurd, obszcén és veszedelmes dolognak véli, hogy a megfeszített íjjal való lövést megelőző másodpercekben az íjász egy lézeres, holografikus eszköz ablakán át pillogva tartsa célra rettenetes fegyverét. Nyilván azért ez mélységes megvetés, mivel egy ilyen irányzék mûködésében, átlagos barázdáltságú agykéreggel rendelkező, antropomorf biológiai organizmus számára felfoghatatlan, obskúrus és egyértelmûen a sátántól való.

Még elgondolva is borzalommal tölt el, mi történne ha egy nagymúltú hagyományainkhoz hû, fundamentalista lelkületû íjász ilyet kényszerülne kezébe venni. Minden bizonnyal szörnyû pánikba hajszolná õt, idegileg végérvényesen kimerítené, súlyos cataplexiás inszomniában szenvedne, csonttá soványodna, ereje elhagyná, végül mihaszna, petyhüdt lény válna belőle és így megjelenése egy-egy neves íjászversenyen híján volna mindama büszkeségnek, kecsnek és emberi méltóságnak ami egykoron alapvetõ tulajdonsága és tõle joggal volt elvárható.

Tehát, annak ellenére, hogy ez az eszköz eruptív erejű kritikát vált ki az íjászok nem elhanyagolható hányadából, -hova tovább- már-már vulkanikus érzelmi töltetű reakciókkal kérdőjelezve meg e produktum létjogosultságát, visszatérek eredeti szándékomhoz és közzéteszem miként vettem jobban szemügyre ezt a fura képződményt. . .!!!
Bírvágyamnak eme fokozott figyelemmel kitüntetett objektuma -mely egyesíti az irányzékot, a peep -et, és az irányzékmegvilágítást- elsõ személyes találkozásunk alkalmával amennyire meglepett kis, azonban az íjon nagyon is arányos méretével, épp annyira lenyûgözött masszív, finoman kimunkált, végtelenül precíz kivitelével.

Kissé tartottam attól is, hogy netán a benne rejlõ lézeres kivetítõ elektro-optikai rendszer érzékeny lesz, az elsütéskor keletkezõ heves rezgésekre, melyek hatására egyfolytában állítgathatom. Azonban a beszerzésétõl ( 2002 03. 13. ) számítva mind a mai napig semmi ilyet nem tapasztaltam. Nemhogy nem állítódik el magától, de ha lehet azt mondani, szinte elpusztítani sem lehet.
Eddigi véleményem róla az, hogy a XXI. század technikai színvonalának egyik zseniális megnyilvánulása.

Az irányzék kifejlesztésekor -a leírás szerint- a vadászrepülõkön alkalmazott "HUD" elvet alkalmazták.
Ahol is a pilóta elõtt van egy négyszögletû kis "üveglap" amin keresztül éppen úgy lát mindent, mintha a pilótafülke üvege elé mégegy üveglapot helyezne. Azonban erre az "üveglapra" mindenféle funkciójú információt vetítenek, többek között cél befogásához "irányzáshoz" szükséges real-time adatokat is. A HoloSight is hasonló elvet használ az irányzáshoz, de mini kivitelben az íjjal történõ célzás sajátosságainak megfelelõen.
Az irányzékon 2 ablak van, mely ( céltávolság - 1,5m ) hosszú irányzó csövet próbál virtuálisan megjeleníteni.
A csõ közelebb esõ végét jelentõ nagyobb kör a közelebbi ablakra, mig a távolabb esõ végét jelentõ célkereszttel és irányponttal ellátott kisebb kör a távolabbi ablakra van kivetítve. Az ablakok között a valóságban max 2 cm lehet.
Az irányzék mozgatására a "csõ" távolabbi vége jelentõsen "kileng", azaz nem a hozzám közelebb esõ végét jelentõ kör közepén látszik, hanem vagy feljebb, vagy lejjebb, vagy jobbra , vagy balra, ill. ezek értelmes kombinációinak irányába.
A cél az, hogy az "irányzócsõ" távolabbi végét jelentõ kör négy egymástól 90 fokra esõ tüskéje a nagyobb, tehát a hozzám közelebbnek látszó kör belsõ oldalára illeszkedjen. Ezt pedig az íj kis elmozdításával lehet elérni.
Az irányzék oldalán található függõleges és vízszintes irányt hangoló 2 finomállító csavar is melyek nagyon kidolgozott módon golyós+rugós biztosítással tartják meg a beállításukat. A vízszintes állítást lehet egy vadászhegy pengével, vagy akár egy 1Ft -os érmével is elvégezni, ( kinek melyik esik éppen keze ügyébe ) ami itt nagyon célszerû, hiszen ha csavarhúzót használnánk, ahhoz az irányzékot elõrébb kellen felszerelni, mert másként nem lehetne hozzáférni a beállító csavarhoz.
Ha a sikeres beállítás után a csupasz és a tüskés kör "együttállása" megvalósult, az elsütõ kioldhat.
Mivel piros lézerfény vetíti ki a képet, a különbözõ fényviszonyoknak megfelelõen, nagy határok között állitható az eszköz fényereje.
Az éjszaka beállta elõtti szürkületben ;- ), az is elég, ha éppencsak láthatóak a célzókörök, mert a nagy fényerõ elnyomná az amúgy is gyenge megvilágitásban lévõ célt.
Nappal, verõfényben pedig szükséges a fényerõ megnövelése, mert itt a cél igen erõs fényben látszik.
A két állapot között 20 fokozat állítható a fényviszonyoknak megfelelõen egyenként, vagy folyamatosan léptetve a fényerõfokozatok között.
Az eszköz 2 db. "N" méretû 1,5 voltos elemmel mûködik, melyekbõl mindíg kell tartalékot készletezni.
Egyrészt nem mindenhol kapható ilyen elem, másrészt ha a bekapcsoláskor, az elemek cseréjére figyelmeztetõ, diszkréten villogó irányzókörök megjelennek a kivetítõn, érdemes azonnal kicserélni õket.
Az elemek élettartama normál fényerõ mellett kb. 70 óra.
Az energiatakarékos üzemû HoloSight-ba épített elektronika minden bekapcsoláskor alaphelyzetbe hozza a fényerõt és 8 óra folyamatos mûködés után automatikusan kikapcsolja az irányzékot.
Egyébként az egész szerkezet felépítésének minden részletét a célszerûség határozza meg.
Ahová csavarokat kell, ill. lehet csavarni, az igen szívós, strapabíró fémbõl készült, és az elemeket leszorító kar is fém. Az elemtartó ház fedele viszont mûanyag. Az egész sight pedig csupán 185 gramm és valamilyen mattított felületû alumíniumötvözetbõl készült.
Természetesen a sight waterproof, fogproof, és shock + vibrationproof. Amikor mûködik, szerintem maga a tökély.

Mûszaki paraméterek:

Optics: HOLOgraphic - 100% parallax-free; uses Class II laser ( eye safe viewing )
Dimensions: 4" x 1.5" x 2.25" ( 102 x 38 x 57 mm )
Weight: 6.6 ounces ( 185 grams )
Magnification: 1X - unlimited eye relief
Internal Micro Windage ( in sight ): +/- 35" at 100 yards for total travel ( 8.25" at 25 yards )
Windage Adjustment ( in sight ): 1/2 MOA ( 0.125" at 25 yards )
Elevation Adjustment ( in mount ): 240" at 100 yards ( 60" at 25 yards )
Coarse Windage Adjustment ( in mount ): 1,200" at 100 yards ( 300" at 25 yards )
Window Dimension: 1.20" x 0.85" ( 30 x 21 mm )
Coatings: Scratch resistant and anti-glare
Temperature: -20F to 150F ( operating )/40F
Sealing: Waterproof and Fogproof
Batteries: 2 x Type N-alkaline ( available anywhere )
Battery Life: 70 hours continuous ( nominal setting )
Brightness Settings: 20 settings with scrolling feature
Auto Battery Check Indicator: Flashing reticle upon start-up
Auto Shut-Down: 8 hours
Utolsó frissítés ( 2008. October 20. )