Bejelentkezés

Jelenleg online

Senki
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Miniszteri levél Nyomtatás
Írta: Glück Balázs   
2010. April 19.

Magyar Vadászíjász Szövetség

3579 Kesznyéten Móricz Zsigmond u. 22.

Tel: 06204880582 Fax: 0649459814

___________________________________________________________________________


Címzett: Gráf József Miniszter Úr

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest


Tárgy: A vadászíjászat jogállásában bekövetkezett változás


 

Tisztelt Miniszter Úr!


A Magyar Vadászíjász Szövetség elnökeként az alábbi helyzettel kapcsolatban kérem a segítségét. Az utóbbi napokban fény derült a vadászati törvény egyik olyan hibájára ami miatt mára több száz vadászíjász helyzete vált egy pillanat alatt kritikussá. Az 1996 évi LV. törvény (továbbiakban vadászati törvény) 2006-ig az alábbiak szerint rendelkezett a vadászíjászattal kapcsolatban:

Vtv.59. § Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:

a) vadászjeggyel vagy vadászati engedéllyel;

b) vadászlőfegyver-tartási engedéllyel;

c) a ragadozó madárral vadászó vadász esetén a természetvédelmi hatóság által

ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel.

d) a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendőrhatósági vadászíjtartási engedéllyel.

Tehát az akkori vadászati törvény lehetőséget adott arra, hogy az állami vadászvizsga, illetve a vadászíjász kiegészítő vizsga sikeres elvégzése után, a vadászatra jogosult személy kizárólag íjjal is vadászhasson. A késöbbiekben egy 2006-ban történt törvénymódosítás során a törvényalkotó törölte ennek a bizonyos paragrafusnak a d) pontját, azzal a szándékkal hogy tisztázza a "vadászíjtartási engedély" helyzetét. Ez a bizonyos engedély soha nem létezett, mert az íjak nyílvántartását megbízható módon nem lehetett, és lehet ma sem megoldani. A szándék tehát az volt hogy ez a vadászíjtartási engedély kifejezés törlésre kerüljön. Ennek ellenére az teljes d) pontot törölték a törvényből, amivel nem csak a vadászíjtartási engedély került törlésre, (mint a vadásszá válás egyik feltétele), hanem maga a vadászíjászat is! Ráadásul ennek a bizonyos d) pontnak a törlése sem teremtett világos helyzetet ezen a téren, mert a vadászati törvény egy másik pontjában benn maradt a "vadászíjtartási engedély" kifejezés:

Vtv.64. § A vadász

a) a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt (a továbbiakban együtt: engedély),

b) az egyéni lőjegyzéket,

c) az e törvényben írt vadfaj vadászata esetén az azonosítójelet, továbbá

d) a vadászlőfegyver-tartási engedélyt, vagy ragadozó madárral való vadászatra jogosító

engedélyt, vagy a vadászíjtartási engedélyt

a vadászat alkalmával köteles állandóan magánál tartani, és azt a jogosult, a hivatásos vadász, a vadászati hatóság, a rendőri szerv, valamint a természetvédelmi hatóság felhívására bemutatni. A fenti törvényből a napokban törölték ugyan a vadászíjtartási engedély kifejezést, viszont az egyesületünk javaslata ellenére a "vadászíjászatra jogosító vadászjegy" mondatrész kimaradt az új módosításból, a jelen állás szerint nincs meghatározva hogy a vadászat során mivel kell igazolni a vadászíjászatra vonatkozó jogosultságot. A vadászati törvény, illetve a végrehajtási rendelet a mai napig több pontban is tartalmaz feltételeket a vadászíjászattal kapcsolatban, és továbbra is legális vadászati eszköznek tekinti a vadászíjat, és pontosan definiálja is azt. A Vtv. 66§ 2. bekezdése pl. megemlíti vadászvizsga rendjével összefüggésben hogy a solymászok, és a kizárólag íjjal vadászók mentesülnek a golyós, illetve sörétes fegyverrel történő vizsgafeltétel alól. A vadászvizsga tartalmi feltételeit tárgyaló miniszteri rendelet vadászíjászatra vonatkozó részének c) pontja is megmelíti a kizárólag íjjal való vadászat lehetőségét.Annak ellenére, hogy a törvény elismeri, és több pontban lehetőséget ad arra, hogy valaki kizárólag íjjal vadásszon, a 2006-ban módosított 59.§ törölt d) pontja után az a helyzet állt elő, hogy akkor tekinthető valaki vadásznak, ha fegyvertartási , vagy ragadozó madár tartási engedéllyel rendelkezik. Ennek megfelelően olyan eszköz, (illetve a solymász esetében madár) tartására kötelezik az íjászokat, amit valójában soha nem fognak vadászati eszközként használni, és csupán a birtoklás ténye miatt kénytelenek ezeket megszerezni, amennyiben íjjal szeretnének vadászni. Világos a számunkra hogy a törvényalkotó ezt a helyzetet nem szándékosan hozta létre. Ezt támasztja alá az is, hogy a vadászkamarák 2006-óta, minden esetben kiállították a vadászjegyet akkor is ha valaki kizárólag íjjal kívánt vadászni, és a vadászjegy hátulján -a jogosultság igazolása után- ennek megfelelően az "Ez a vadászjegy kizárólag vadászíjászatra érvényes" pontot jelölték meg, és igazolták a kamara bélyegzőjével. Ezek után jóhiszeműen, a legkisebb kétség nélkül vadásztak több százan, mind a mai napig. Mivel a fenti helyzet miatt nemrég egy bírósági eljárás indult az egyik íjásztársunkkal szemben, az érintettek egy állásfoglalást kértek a FVM Vadászati, Halászati, és Vízgazdálkodási Főosztályától. A Pintér István úr tájékoztatása alapján kiderült, hogy minden olyan vadászíjász aki a fegyvertartási, vagy solymászmadár tartási engedély hiányában vadászott íjjal, illegálisan tette azt 2006-tól kezdődően. Ez konkrétan azt jelenti hogy ebben a pillanat országosan több száz olyan vadászíjász van, aki a 2006 évet követően elejtett vadjait -a tudtán kívül ugyan- de illegálisan ejtette el, ami a vadászat rendjének megsértését, illetve adott esetben több rendbeli büntettet is jelent. Ezeket a jóhiszemű embereket most az fenyegeti, hogy a vadászjegyüket bevonják, és a több millió forint értékű vadásztársasági tagságukat elvesztik. És mindez egy adminisztratív hiba miatt. Az FVM tájákoztatását csak néhány napja ismerjük, de már ezalatt az idő alatt is óriásira duzzadt a felháborodás a vadászíjászok körében. Természetes módon az érintettek gyors megoldásra várnak. Úgy gondolom hogy a helyzet békés, és indulatoktól mentes megoldására most van a lehetőség, ezért kérem a segítségét. A kérdéses paragrafus módosításával kapcsolatban ígéretet kaptunk arra vonatkozóan hogy amint erre lehetőség nyílik, a módosító javaslatunkat az FVM támogatni fogja. Mivel a helyzet napról napra súlyosabb, nincs arra lehetőség, hogy hónapokat, vagy netán éveket várjunk a módosításra, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a választások miatt egy ilyen törvény módosításra korlátozottak a lehetőségek. Várhatóan kártérítési perek, illetve büntető eljárások fognak kezdődni hamarosan, ezért az idő is sürget minket. Kérem hogy a fentiek alapján a helyzet súlyához mérten szíveskedjen hathatós segítséget nyújtani. Esetleg egy gyors megoldást jelenthet ha az FVM egy állalásfogalalást készít arról, hogy a jelenlegi helyzet nem szándékosan állt elő, és pusztán egy adminisztrációs problémáról van szó.

 

Válaszát várva, vadászüdvözlettel:


 

 


Ambrózy Árpád

Elnök

Magyar Vadászíjász Szövetség


2010 Március 24.

 
< Előző   Következő >
© 2022 Magyar Vadászíjász Egyesület
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.